Avshesh D.A. Arrer

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
JAIHIND SINGH JAIHIND SINGH
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Avshesh D.A. Arrer

Aj tak BARABANKI  Jile ke BANIKODAR Block me arrer ka bhugtan nahi hua hai. Jab ki grant release huye barson ho gaye, yahan ka sangh sath nahi deta.Purane teachers  ka arrer  GPF me ja chuka hai, unhe naye teachers  se koi matlab nahi hai.abhi.......11480000 .....rupaye bhugtan hona hai.VittNiyantrak tak shikayat kar chuka hoon.kuchh nahi hua.ap  batayen kya karu.
Brijesh Shrivastava Brijesh Shrivastava
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Avshesh D.A. Arrer

ये हमारे विभाग का दुर्भाग्य है  ....बाबू को संतुष्ट करो अंतिम उपाय :(