J/H/S ke samband mai

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
SARVINDRA SINGH SARVINDRA SINGH
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

J/H/S ke samband mai

Dear Sir,mari prathmik school mai 4years ki job ho chuki hai.aur 29334 pado ki sidhi bharti mai mairaa number aaya hai.sailary aadi ke hisab se kya mujha sidhi bharti mai jaana chahiya?
Brijesh Shrivastava Brijesh Shrivastava
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: J/H/S ke samband mai

बेशक सीधी भर्ती मे जॉइन करें ! 17140 से शुरूवात होगी!