Nhận làm cho luận văn thạc sĩ các đối tượng tham dự hoạt động du lịch sinh thái

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
mytamhuyet mytamhuyet
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nhận làm cho luận văn thạc sĩ các đối tượng tham dự hoạt động du lịch sinh thái

This post was updated on .


++++ Xem thêm :Vốn là gì? Nguồn vốn là gì?
Các đối tượng tham gia vào hoạt động du lịch sinh thái bao gồm: Các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý lãnh thổ, các nhà điều hành, kinh doanh du lịch và đội ngũ hướng dẫn viên du lịch.
Một là, các nhà hoạch định chính sách
Các nhà hoạch định chính sách phát triển du lịch nói chung và hoạch định chính sách phát triển du lịch sinh thái nói riêng là những nhà khoa học công tác tại các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. Họ am hiểu về khả năng và điều kiện và những tác động có thể xảy ra trong việc phát triển du lịch,... từ đó mà xây dựng quy hoạch phát triển du lịch hợp lý, đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tối đa những tác động đối với môi trường tự nhiên và xã hội. Việc thực hiện quy hoạch phát triển du lịch sinh thái, các nhà hoạch định chính sách phải căn cứ vào đặc điểm, tiềm năng của từng khu vực mà nghiên cứu và giải quyết các vấn đề sau:
- Loại hình du lịch nào có thể hoạt động được ở khu vực?
- Quy mô hoạt động đạt tới mức độ nào là vừa phải và hợp lý?
- Những hoạt động nào là hoạt động du lịch sinh thái?
- Các hoạt động nên phối kết hợp với nhau như thế nào?
- Những lợi ích mà xã hội, địa phương, cộng đồng dân cư cũng như lợi ích của các nhà kinh doanh DL sẽ đạt được ở mức độ nào từ hoạt động của du lịch sinh thái?


+++ Xem thêm : Vốn huy động là gì? Nguồn vốn huy động trong ngân hàng thương mại

Hai là, các nhà quản lý lãnh thổ
Trong hoạt động du lịch sinh thái, các nhà quản lý lãnh thổ không tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch mà giữ vai trò kiểm soát thường xuyên sự biến đổi của các hệ sinh thái và môi trường tự nhiên trong phạm vi mình quản lý. Các nhà quản lý lãnh thổ phải đánh giá đầy đủ về hiện trạng sinh thái, môi trường, các tác động chủ yếu do hoạt động phát triển kinh tế xã hội và hoạt động du lịch sinh thái gây nên nhằm đề xuất các biện pháp tích cực trong việc điều chỉnh sự tác động đó theo chiều hướng có lợi cho cả kinh tế và môi trường. Nhiệm vụ của các nhà quản lý lãnh thổ là tuyên truyền giáo dục ý thức gìn giữ môi trường và phát triển bền vững cho cộng đồng dân cư, cho các nhà điều hành du lịch, phối kết hợp với các nhà KDDL để một mặt đảm bảo lợi ích kinh tế cho các nhà KDDL, một mặt đảm bảo sự an toàn cho KDL, đảm bảo trật tự an toàn xã hội cũng như tính hiệu quả trong nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững. Riêng tài nguyên du lịch sinh thái là các vườn Quốc gia thì các nhà quản lý lãnh thổ bao gồm hai hệ thống quản lý: đó là hệ thống quản lý theo ngành (Cục kiểm Lâm thuộc Bộ NN& PTNT) và hệ thống quản lý theo lãnh thổ (CQĐP cấp tỉnh). Dù thuộc hệ thống quản lý nào thì các nhà quản lý lãnh thổ cũng đều phải quán triệt và thực hiện các chức năng trên đối với hoạt động du lịch sinh thái.
Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ nhận làm luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt nhé.
Ba là, các nhà điều hành, kinh doanh du lịch
Các nhà điều hành hoạt động du lịch sinh thái là những người trực tiếp chịu trách nhiệm lựa chọn địa điểm tổ chức du lịch sinh thái, xác định phương thức tiến hành, xác định các loại hình sản phẩm du lịch sinh thái sẽ cung cấp cho du khách trong điều kiện thị trường có cạnh tranh. Các nhà điều hành KDDL vừa có trách nhiệm đảm bảo lợi ích của tổ chức KDDL vừa phải đảm bảo các nguyên tắc bảo tồn và phát triển bền vững của hoạt động du lịch sinh thái. Vì vậy, họ phải là những người am hiểu về thị trường, có đầy đủ kiến thức kinh doanh đồng thời phải quán triệt tôn trọng những nguyên tắc của du lịch sinh thái. Muốn đạt được hiệu quả cao trong hoạt động điều hành kinh doanh du lịch sinh thái, họ phải có sự phối kết hợp với các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý lãnh thổ và những người dân địa phương.
Bốn là, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch
Đối với du lịch sinh thái, hướng dẫn viên phải là những người có kiến thức về du lịch, có trình độ ngoại ngữ, am hiểu về các đặc điểm sinh thái, có kiến thức, có đầy đủ thông tin về môi trường tự nhiên, về văn hoá bản địa để có thể giới thiệu một cách sinh động nhất đầy đủ nhất với du khách về những vấn đề mà họ quan tâm. Đây cũng là hoạt động giáo dục và diễn giải về môi trường trong du lịch sinh thái. Đặc điểm của sản phẩm du lịch sinh thái là không chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên mà còn phải gắn liền với VHĐP, vì vậy, tốt nhất, hướng dẫn viên của du lịch sinh thái là người dân địa phương hoặc là các nhà quản lý lãnh thổ trong các vườn quốc gia hoặc các khu bảo tồn thiên nhiên, những người am hiểu tường tận về giá trị của các tài nguyên thiên nhiên và văn hóa của địa phương đó. Chí ít, hướng dẫn viên cũng phải là những người có mối quan hệ đặc biệt với người dân địa phương có tổ chức hoạt động du lịch sinh thái.

Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ nhận làm luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt. Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, Luận Văn Việt chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất.
Giá làm luận văn thạc sĩ sẽ tùy thuộc vào ngành/chuyên ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá chi tiết

+++ Xem thêm : thuê làm đồ án tốt nghiệp