Promotion

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Azeem Ali Naqvi Azeem Ali Naqvi
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Promotion

Mirtak ashrit adhyapako ke promotion ke liye kya guidelines hain ? inka promotion ke liye 1st joining date many hogi ya training poori karne k baad wali ? jo abhi training kar rahe hain wo promotion k dawedaar ho sakte hain ya nhi ?
Mohd. Shahnawaz Ahmad Mohd. Shahnawaz Ahmad
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Promotion

DECEMBER 27 2014 ko. BSA ne HT pe join karne ki anumati di winter vacation ke karar school me joining na ho saki BSA ke kehne par Beo ne apne office me 31dec 2014 KO yogdan kara liya
Kya mujhe vetan viraddhi ka labh mailed ya nahi.  Go ki copy paste karne ki krapa kare jabki school khulne par 12jan ko joining ho gi..