Rakastan myös kasinoilla

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Huluu Huluu
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Rakastan myös kasinoilla

Haluaisin oppia tienaamaan eri tavalla kuin ennen. Haluan kaiken olevan helppoa ja rentoa. Rakastan myös kasinoilla pelaamista, ja olen tehnyt sitä hyvin jo kauan. Haluan, että kaikki on hyvin ja pidän siitä itsekin. Miten luulet, että voin tehdä sen niin kuin haluan?