related to btc 2011 batch joining...

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
aryan kumar aryan kumar
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

related to btc 2011 batch joining...

main pta krna chahta hu ki btc 2011 batch 4th sem ka result aa gya hai or jaisa ki 1 month pahlekhbar ayi thi hamare liye vacancy ki to kya koi chance hai july tk ya iske bad vacnacy ane k...kya kisi k pass koi information hai????????????????
Brijesh Shrivastava Brijesh Shrivastava
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: related to btc 2011 batch joining...

बिल्कुल संभावना है !