same pad par niyukti ke sambandh me

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
mahendrakumar mahendrakumar
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

same pad par niyukti ke sambandh me

Aap up primary ke liye noc anivarya bata rahe hain par primary ke liyebabu to same pad kah kar noc nahi de raha hai aisi surat me 10000 me counselling karana theek hoga same pad par apply nahi kar sakte aisa Koi Go hai kya please bataye
Brijesh Shrivastava Brijesh Shrivastava
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: same pad par niyukti ke sambandh me

बेसिक के ही कई अध्यापक मूल जनपद के लिए उसी पद पर noc लेकर नई नौकरी पा चुके हैं !