Amit Pal
Amit Pal
Registered:
Groups: Anyone, Registered
Posts in A Help Forum for TEACHERS of Basic Shiksha Parishad | मास्साब की मदद-शाला
Show   Total: 2 items
Date Subject Count Location
Promotion ke liye kya Guidelines Jari Ki gayein Hai Shashan Ke Dwara, 50-50% ka Ratio Hai Ya Nahin. GO ki Copy Mail Karne Ka Kasht Karein 0 replies A Help Forum for TEACHERS of Basic Shiksha Parishad | मास्साब की मदद-शाला
29334 science math ki niuktiyun ke sapeksh promotion sambandhi GO 0 replies A Help Forum for TEACHERS of Basic Shiksha Parishad | मास्साब की मदद-शाला